Ân hạn nợ gốc là gì? Những điều cần biết về thời gian ân hạn trả nợ gốc

Ân hạn nợ gốc là gì? Những điều cần biết về thời gian ân hạn trả nợ gốc

Ân hạn nợ gốc là chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng. Hiểu được khái niệm “ân hạn nợ gốc là gì?” sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khoản vay và lựa chọn ngân hàng có chính sách vay vốn tốt nhất.

Khái niệm ân hạn nợ gốc và thời gian ân hạn

Ân hạn gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc hay còn gọi là ân hạn gốc là chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng. Theo đó những khách hàng được áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc sẽ không phải trả nợ gốc sẽ được miễn trả nợ gốc trong thời gian ân hạn tính từ thời điểm giải ngân.

Thông thường khi vay vốn tại ngân hàng với các mục đích mua nhà, mua xe hay vay tiêu dùng khách hàng thường phải trả nợ gốc theo tháng. Nghĩa là 1 tháng sau thời điểm giải ngân khách hàng đã phải trả một phần gốc và lãi cho ngân hàng.

Ân hạn nợ gốc là gì? Những điều cần biết về thời gian ân hạn nợ gốc
Ân hạn nợ gốc là gì? Những điều cần biết về thời gian ân hạn nợ gốc

Tuy nhiên khi được áp dụng chính sách ân hạn gốc thì khách hàng sẽ được kéo dài thời gian trả gốc hoặc lãi chứ không nhất thiết phải trả nợ gốc/lãi ngay tháng đầu cho ngân hàng.

Hiểu rõ về khái niệm ân hạn nợ gốc là gì sẽ giúp khách hàng chủ động hơn về tài chính và chủ động yêu cầu ngân hàng ân hạn vốn khi cần thiết.

Để hiểu rõ hơn về ân hạn gốc bạn cần hiểu thêm về một số khái niệm như ân hạn, ân hạn gốc, thời gian ân hạn…

Thời gian ân hạn là gì?

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi khách hàng nhận khoản tiền giải ngân lần đầu cho đến thời điểm khách hàng phải trả khoản nợ gốc đầu tiên.

Trong thời gian được ngân hàng ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền nợ gốc. Tuy nhiên khách hàng vẫn có thể sẽ phải trả lãi tùy thuộc vào thỏa thuận ban đầu của ngân hàng với khách hàng tại thời điểm giải ngân.

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Hiện tại ngân hàng và các tổ chức tài chính thường áp dụng 2 hình thức ân hạn nợ như sau:

Miễn trả nợ gốc

Đây là hình thức ân hạn phổ biến nhất thường được ngân hàng và các tổ chức tín dụng áp dụng. Với hình thức này khách hàng chỉ được miễn trả gốc trong thời gian ân hạn còn lãi khách hàng vẫn phải thanh toán đầy đủ.

Miễn trả cả gốc và lãi:

Là hình thức ân hạn cho phép khách hàng được miễn trả nợ cả gốc và lãi trong thời gian ân hạn. Đây là hình thức ân hạn ưu đãi nhất ngân hàng dành cho khách hàng vay vốn.

Thời gian ân hạn vốn và lãi có thể giống hoặc khác nhau tùy thỏa thuận.

 • Trường hợp thời gian ân hạn vốn và lãi giống nhau: khi hết thời gian ân hạn, khách hàng sẽ phải đóng cả vốn và lãi tại kỳ trả gốc đầu tiên cho ngân hàng.
 • Trường hợp thời gian ân hạn lãi và ân hạn vốn khác nhau: thông thường thì thời gian ân hạn lãi sẽ ngắn hơn ân hạn vốn. Nếu vậy thì khi hết thời gian ân hạn lãi khách hàng sẽ phải trả lãi cho ngân hàng. Cho tới khi hết thời gian ân hạn vốn sẽ cộng gộp cả vốn và lãi để nộp cho ngân hàng tại các kỳ trả nợ.

Ví dụ về các trường hợp ân hạn nợ gốc

Để giúp bạn đọc dễ hiểu hơn về các hình thức ân hạn vốn, hãy cùng vaytienonline123 phân tích trường hợp sau.

Ví dụ bạn vay 100 triệu tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất 12%/năm. Thời hạn vay 12 tháng. Gốc trả đều hàng tháng, lãi tính dư nợ ban đầu.

Trường hợp được ân hạn nợ gốc và lãi 2 tháng

Tháng Số tiền gốc phải trả Số tiền lãi phải trả
1 0VNĐ 0VNĐ
2 0VNĐ 0VNĐ
3 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
4 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
5 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
6 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
7 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
8 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
9 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
10 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
11 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
12 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

 

Trường hợp được ân hạn nợ gốc 2 tháng và ân hạn lãi 1 tháng

Tháng Số tiền gốc phải trả Số tiền lãi phải trả
1 0 VNĐ 0 VNĐ
2 0 VNĐ 1.000.000 VNĐ
3 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
4 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
5 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
6 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
7 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
8 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
9 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
10 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
11 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
12 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Trường hợp chỉ được ân hạn gốc 2 tháng

Tháng Số tiền gốc phải trả Số tiền lãi phải trả
1 0VNĐ 1.000.000 VNĐ
2 0VNĐ 1.000.000 VNĐ
3 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
4 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
5 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
6 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
7 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
8 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
9 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
10 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
11 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
12 10.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

 

Những điều cần biết về thời gian ân hạn nợ gốc

Số tiền gốc và lãi khách hàng phải trả trong suốt thời gian ân hạn sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng. Bởi vậy bạn cần đọc kỹ hợp đồng tín dụng để nắm được lịch trả nợ của mình.

Thông thường thì ân hạn nợ gốc sẽ thường xảy ra các trường hợp sau:

 • Mặc dù bạn được miễn trả nợ gốc trong thời gian ân hạn thì điều đó không nghĩa là bạn được trừ số tiền nợ gốc đó. Số tiền nợ gốc phải trả cho ngân hàng hàng tháng sẽ được tính bằng cách chia toàn bộ số tiền nợ gốc cho thời gian còn lại của khoản vay.
 • Số tiền lãi phát sinh trong thời gian ân hạn vốn thường sẽ được cộng dồn để trả cho ngân hàng vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.
 • Trường hợp tiền lãi không được ân hạn thì khách hàng vẫn sẽ phải trả lãi theo đúng kỳ hạn được xác định trong hợp đồng tín dụng.

Phân biệt thời gian ân hạn với thời gian gia hạn nợ

Trong ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng tồn tại hai khái niệm là thời gian ân hạn và thời gian gia hạn nợ. Nhiều khách hàng thường nhầm lẫn giữa khai khái niệm này và nghĩa nó là một.

Tuy nhiên đây là khái niệm hoàn toàn khác nhau:

– Gia hạn nợ là việc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thời gian cho vay hơn so với thời hạn cho vay đã ký trong hợp đồng tín dụng ban đầu.

Nếu được chấp thuận gia hạn nợ khách hàng sẽ được lùi thời gian trả nợ cho ngân hàng. Khách hàng sẽ có thêm thời gian để thu xếp công việc, hoạt động kinh doanh để trả nợ nợ.

Thường thì những khách hàng gặp khó khăn về tài chính, không thể trả nợ đúng hạn cho ngân hàng và làm đơn xin gia hạn sẽ được ngân hàng xem xét đồng ý kéo dài thời gian trả nợ. Nếu được ngân hàng đồng ý thì thời gian kéo dài thêm của khoản vay được gọi là thời gian gia hạn nợ.

Ví dụ: Khi bạn vay 500 triệu thời hạn 36 tháng. Đến tháng 35 bạn không đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng và muốn kéo dài thời gian trả nợ thêm 1 hoặc 2 tháng. Lúc này bạn sẽ làm đơn gửi ngân hàng và xin gia hạn nợ.

Các lưu ý quan trọng khi tiến hành ân hạn nợ gốc

Trước khi được chấp thuận ân hạn thì bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Miễn trả gốc trong thời gian ân hạn không có nghĩa là bạn sẽ không phải đóng số tiền gốc đó. Bạn vẫn sẽ phải trả đầy đủ số tiền đã vay ngân hàng sau thời gian ân hạn và trả đúng theo thời gian đã ký trên hợp đồng tín dụng khi hết thời gian ân hạn.
 • Nếu muốn được ân hạn nợ gốc bạn cần chủ đồng đưa ra yêu cầu đó với ngân hàng và nêu rõ lý do tại sao bạn muốn được ân hạn. Ngân hàng sẽ không bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu này với khách hàng
 • Thời gian gia hạn nợ khác hoàn toàn với thời gian ân hạn nợ. Gia hạn nợ là được chấp thuận kéo dài thời gian vay vốn hơn so với thời gian ban đầu. Ân hạn là được miễn trả nợ gốc và lãi trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cần hiểu và nắm rõ hai khái niệm này để khi cần có thể làm đơn yêu cầu phù hợp, tránh để bị nợ quá hạn.

Những ngân hàng đang chấp nhận ân hạn nợ gốc

Thường thi ngân hàng sẽ không khuyến khích khách hàng được ân hạn nợ. Nếu khách hàng muốn được ân hạn sẽ phải nêu rõ yêu cầu này khi làm hồ sơ vay vốn.

Để được chấp thuận ân hạn nợ thì khách hàng phải là người có lịch sử tín dụng tốt và đưa ra lý do phù hợp.

Hiện nay cũng có một số ngân hàng chủ động đưa ra chính sách ân hạn vốn dành cho các gói vay đặc biệt hoặc nhóm khách hàng thân thiết như:

 • ACB triển khai chính sách ân hạn nợ gốc tới 2 năm cho khách hàng thân thiết là những người đang vay hoặc đã vay tại ACB và là hội viên Blue Diamond. Chương trính áp dụng với tất cả các khoản vay với mục đích tiêu dùng, vay mua nhà, đất, vay xây sửa nhà, mua ô tô và cả vay tín chấp.
 • VPBank áp dụng ân hạn vốn cho những khách hàng vay trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án kinh doanh
 • Ngân hàng quân đội MBBank ân hạn trả nợ gốc tối đa 12 tháng cho khách hàng vay mua nhà.

Quy định về điều chỉnh, gia hạn kỳ hạn trả nợ gốc và lãi của ngân hàng nhà nước

Các chính sách về ân hạn, điều chỉnh thời gian trả nợ, gia hạn nợ được quy định rõ ràng trong Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của ngân hàng nhà nước

Theo điều điều 22. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn trả nợ góc và lãi

1. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc:

a) Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị thì tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.

b) Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét quyết định và báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thực hiện.

2. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi:

a) Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi.

b) Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định thời hạn gia hạn nợ lãi. Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.

Những thông tin được cập nhật mới nhất về ân hạn nợ gốc, thời gian ân hạn được vaytienonline123 cập nhật trên đây hy vọng sẽ giúp độc giả hiểu rõ được các khoản vay và lựa chọn ngân hàng có chính sách vay vốn tốt nhất.

Nguồn:https://vaytienonline123.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here