Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật và Bảo mật Thông tin

Chào mừng bạn đến với trang chính sách Bảo mật và Bảo mật Thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và đáng tin cậy. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện các giao dịch vay tiền, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài chính liên quan. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để xét duyệt và quản lý các khoản vay của bạn.

2. Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được sử dụng để xét duyệt và quản lý các khoản vay của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn về các giao dịch vay tiền, thông báo cập nhật và thông tin tài chính khác mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý. Chúng tôi sử dụng mã hóa và các công nghệ bảo mật tương tự để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự truy cập trái phép.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ các đối tác liên quan đến quá trình xét duyệt và quản lý khoản vay của bạn.

5. Quyền riêng tư

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện các yêu cầu này.

6. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách Bảo mật và Bảo mật Thông tin này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.